گروه آبادگران کارامد آینده

گروه آبادگران کارآمد آینده : با توجه به رویکرد و رسالتی که بر اساس آن پایه‌گذاری شده است، گروهی از مهندسین و متخصصین در حوزه مهندسی پزشکی و رشته‏ های مرتبط با ساخت و تجهیز مراکز درمانی هستند تا بنا بر روش‌ها و رویکردهای نوین مبتنی بر تحصیلات دانشگاهی بتوانند عامل اتصال و انتقال دستاوردهای حوزه نظری دانشگاه به حوزه عملی دستگاههای اجرایی مرتبط با مراکز درمانی این سرزمین باشند. در این راستا متخصصین این شرکت با برخورداری از تجربیات بسیار ارزنده و ایجاد بستر بانک‏های اطلاعاتی قدرتمند که ماحصل سالها تلاش این گروه بوده است نسبت به خدمت رسانی و ارتقاء سطح درمان و بهینه سازی طراحی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی کشور اهتمام می ورزند.

تقدیر نامه ها

آباد گران کارآمد آینده

گواهینامه ها

خدمات

توریست درمانی

برنامه درمانی خصوصی

یک پزشک متخصص مدارک پزشکی شما را بازبینی خواهد کرد و تمام موارد پیشنهادی شما را برای درمان شخصی مورد بررسی قرار خواهد داد.

ترجمه مدارک درمانی

خلاصه و ترجمه تاریخچه درمانی و انتخاب مدارک مناسب درمانی شما.

اعضاء با تجربه مراقبتی گروه ما، فقط یک تماس تلفنی با شما فاصله دارند و آماده هر گونه کمک برای مسافرت پزشکی شما میباشد.

بیشتر بدانید

برنامه ملاقات

از خدمات ویژه ما برنامه ریزی ملاقات با مراکز درمانی است به نحوی که کمترین زمان انتظار برای شما رقم بخورد.

ارزیابی قیمت

ارزیابی قیمت، مفهومی از راهنمایی شما برای شرایط قیمت و لیست تمام قیمتها که ممکن است متفاوت باشد و شما از تمام برآوردهای قیمت برای درمانهای شخصی مطلع خواهید شد.

شرکت های همکار